AidWatch: "Nederland blijft achter, Europees budget groeit"

Nieuws

Het nieuwe kabinet maakt weer meer geld vrij voor ontwikkelingssamenwerking, zo bleek vorige week uit het regeerakkoord. Die investering is echter niet genoeg, constateert ook het vandaag gepubliceerde AidWatch-rapport. Sterker nog, de door Rutte III aangekondigde investering in ontwikkelingssamenwerking compenseert slechts voor een deel de eerdere bezuinigingen. Nederland is een van de vijf EU-landen van wie het budget de komende jaren procentueel krimpt, ondanks de aangekondigde extra gelden. Tegelijkertijd volgt het wel de Europese trend van het inzetten van ontwikkelingsgeld voor andere kwesties, zoals het tegengaan van migratie.


AidWatch is een jaarlijks rapport van CONCORD (Europese koepel van ontwikkelingsorganisaties) over trends in het budget voor ontwikkelingssamenwerking van de EU-landen. Uit het nieuwste AidWatch rapport blijkt dat Nederland tegen de Europese positieve trend ingaat. Het Europese ontwikkelingsbudget (van de EU en haar lidstaten tezamen) is in twee jaar tijd met 27 procent toegenomen. Hoognodig, aangezien de EU nog steeds meer dan €44 miljard verwijderd is van de internationaal afgesproken 0,7 procentnorm. Gemiddeld besteedt Europa 0,5 procent van het Bruto Nationaal Inkomen (BNI) aan ontwikkelingssamenwerking.

Uit het nieuwste AidWatch rapport blijkt dat Nederland tegen de Europese positieve trend ingaat.

Nederland al even geen gidsland meer
Nederland zat met 0,65 procent in 2016 weliswaar boven het Europese gemiddelde, maar is wel een van de vijf landen (van de 28 EU-lidstaten) met een dalend ontwikkelingsbudget. Bovendien was Nederland vroeger gidsland. Vele jaren was ons land lid van het selecte groepje dat de 0,7 procent wél haalde. Dat is dus helaas verleden tijd. Rutte III zorgt er weliswaar voor dat Nederland komende regeerperiode niet onder het Europese gemiddelde zakt, maar door de structurele bezuiniging van Rutte II ongemoeid te laten (€1,4 miljard per jaar, aldus het regeerakkoord), zakt Nederland daar na 2021 zeer waarschijnlijk wel onder. Zo raakt de broodnodige 0.7 procent nog verder uit zicht.

 

 

Hoe zit het met de besteding van het budget?
Een zorgelijke Europese trend waar Nederland wel aan meedoet is dat de bijdragen aan de minst ontwikkelde landen daalt; in 2016 met 2,5 procent. Daarnaast zijn uitgaven voor zaken waarbij je je afvraagt of het wel onder ontwikkelingssamenwerking moet vallen (zogenaamde inflated aid expenditures) in 2016 fors zijn gestegen, met 43 procent ten opzichte van 2015. Dit zijn bijvoorbeeld de uitgaven voor de eerstejaarsopvang van asielzoekers, schuldenkwijtscheldingen en gebonden hulp (zogenaamde migratiedeals). Volgens AidWatch gebeurt dit ook in Nederland. Bij ons was in 2016 het ‘opgeschoonde budget voor ontwikkelingssamenwerking’ 0,54 procent van het BNI. Dit cijfer zal de komende jaren alleen maar lager worden.

 

Partos blijft zich de komende jaren inzetten om het Nederlandse budget voor ontwikkelingssamenwerking te verhogen, in ieder geval tot aan de internationale norm van 0.7 procent. Ook houdt Partos de besteding van de gelden uiteraard in de gaten.