Afronding Partos IATI ondersteuningsprogramma (2013-2015)

Nieuws

Sinds 2013 bereidde Partos in drie rondes met meerdere sessies zo'n 60 organisaties voor op IATI publicatie. Dit was mogelijk op basis van een ondersteuningsprogramma gefinancierd door het Ministerie van Buitenlandse Zaken.


In totaal heeft Partos zo'n 90 organisaties bereikt tijdens informatiebijeenkomsten over IATI en bij huisbezoek op uitnodiging van de organisaties zelf. Al langer was bekend dat per 1 januari 2016 alle organisaties die programmasubsidie ontvangen van het Ministerie van Buitenlandse Zaken verplicht zijn om te publiceren over deze programma's in IATI. Omdat sinds dit najaar ook de richtlijnen bekend zijn die hiervoor gehanteerd worden, heeft Partos in de laatste fase van het project nog een aantal bijeenkomsten georganiseerd om medewerkers bij ontwikkelingsorganisaties de kans te geven hun kennis over IATI en het begrip van de richtlijnen te vergroten. Daarnaast heeft er een sessie plaatsgevonden over AidStream, een tool voor IATI publicatie. Gezien de grote belangstelling voor deelname voldeed Partos hiermee aan een grote behoefte. 

 

Nu het ondersteuningsprogramma is afgerond heeft Partos niet meer die capaciteit om organisaties te ondersteunen bij IATI publicatie. Tegelijkertijd verwachten we dat er juist nu, vanwege de verplichte publicatie, veel behoefte zal zijn aan ondersteuning bij vragen en problemen. Partos heeft bij het Ministerie aangedrongen op de inrichting van een helpdesk met eerstelijns-ondersteuning en zal daarnaast in ieder geval op de eigen site de informatie over IATI zoveel mogelijk actueel houden. Waar nodig kan Partos doorverwijzen naar consultants die organisaties helpen bij zowel de technische als de meer organisatie-strategische vragen waar zij mee zitten. Daarnaast wil Partos een nieuw online platform (4th Office) inzetten om uitwisselingen van kennis en ervaringen rondom IATI te faciliteren. 


Collega Jasper Middendorp, die het Partos IATI programma coördineerde, werkt per 1 januari 2016 niet meer bij Partos, maar bij Enviu. Voor meer informatie over IATI en de richtlijnen van het Ministerie van Buitenlandse Zaken, zie www.partos.nl/iati of mail naar info@remove-this.partos.nl.