Aan de slag met integriteit

Nieuws

Goede doelen, humanitaire hulp- en ontwikkelingsorganisaties hebben integriteit hoog in het vaandel staan. Dat wordt ook van hen verwacht. Al jaren zijn er verschillende maatregelen getroffen om te werken aan integer handelen binnen organisaties, om recht te doen aan allen met wie en voor wie wij werken. Samen met Goede Doelen Nederland ondersteunen we organisaties met een Gezamenlijk Actieplan Integriteit gericht op preventie, signalering, handhaving en verantwoording van grensoverschrijdend gedrag en machtsmisbruik in de sector. Hieronder een overzicht van het aanbod en de diensten.


Diensten en trainingen

Partos en Goede Doelen Nederland hebben een breed pakket aan diensten op het gebied van integriteit samengesteld. We maakten afspraken met zes aanbieders die een korting bieden of een speciaal tarief hanteren. Er zijn 20 trainingen en andere diensten, van onderzoek tot begeleiding van moreel beraad. Hiermee kunnen leden hun integriteitssysteem (verder) inrichten en optimaliseren. Hier vind je een overzicht.  

 

Gratis online cursus integriteit

In samenwerking met ‘Integriteit op Maat’ is een leerzame online cursus integriteit ontwikkeld. Deze cursus is bedoeld voor iedereen die zich (verder) in het onderwerp integriteit wil verdiepen, dus ook voor de vrijwilligers. In deze cursus maak je kennis met het onderwerp integriteit en krijg je praktische handvatten om ethisch dilemma’s bespreekbaar te maken. De gehele cursus duurt ongeveer 2.5 uur en de volgorde van de cursus bepaal je zelf. De cursus is zowel in het Nederlands als Engels beschikbaar.   


Klokkenluidersmeldpunt 
Mogelijkheden voor een klokkenluidersmeldpunt voor de sector zijn onderzocht. Voor organisaties die internationaal gericht zijn vindt je hier voorbeelden van meldpunten. Nederlands georiënteerde organisaties kunnen gebruik maken van Gimd.  Voor leden van Partos en Goede Doelen Nederland worden geen jaarlijkse of vaste kosten in rekening gebracht voor de aansluiting bij het klokkenluidersmeldpunt via Gimd. 


Dilemmax 

Begin oktober hebben alle leden Dilemmax ontvangen. Dit is een spel om integriteitskwesties beter bespreekbaar te maken. Met het kaartspel kan je in groepsverband een spel spelen waarbij je openlijk denkt en praat over integriteitskwesties. “Wat zou jij doen als ….?” Je wisselt gezichtspunten uit. Je leert elkaars waarden en normen en ontwikkelt samen organisatie-waarden of je spiegelt je eraan. 

Lees verder over integriteit op de Partos integriteit thema pagina.
Contactpersoon over integriteit is Anne Marie Heemskerk: am@remove-this.partos.nl