Webinar: Changing roles of CSOs and partners

Datum: 09 november 2017

Op 9 november kun je meedoen aan een webinar die het IOB in samenwerking met het Ministerie van Buitenlandse Zaken (DSO/MO) en Partos organiseert. Het gaat om een internationaal webinar als een follow up op de beleidsdoorlichting* van het maatschappelijk middenveld.

Als onderdeel van deze beleidsdoorlichting is er een perceptiestudie gedaan onder zuidelijke partners naar hun relatie met Nederlandse ontwikkelingsorganisaties. Uit dit onderzoek komt o.a. naar voren dat zuidelijke organisaties zich onvoldoende betrokken voelen bij strategische beleidsdiscussies en ervaren dat hun rol beperkt is tot de uitvoering van de programma’s.

 

Hoe kan het anders?
Hierover gaat het internationale webinar dat IOB op 9 november a.s. van 11-13 uur organiseert in samenwerking met de afdeling DSO/MO van het Ministerie van Buitenlandse Zaken, Partos en The Partnership Learning Loop.

 

Doel van het webinar is om een dialoog te faciliteren tussen maatschappelijke organisaties wereldwijd over de toekomst van civil society strengthening. Op 9 november wordt de discussie gevoerd tussen een aantal vertegenwoordigers van maatschappelijke organisaties in 'het Zuiden'. Anderen kunnen aan de discussie deelnemen middels de chatfunctie. 

 

De resultaten van dit webinar gebruikt het Ministerie van Buitenlandse Zaken als bijdrage aan de ontwikkeling van het toekomstig ontwikkelingsbeleid, en tegelijkertijd om voeding te geven aan vernieuwing op dit thema (bijvoorbeeld als onderdeel van The Spindle, het innovatieprogramma van Partos). Innovatie op het gebied van civic power en nieuwe samenwerkingsvormen behoren tot de hoofdthema’s van The Spindle.

 

Registreren
Opgeven kan via deze Eventbrite pagina. Voor vragen of suggesties kan je terecht bij iob@remove-this.minbuza.nl. Vanuit Partos is Anne-Marie Heemskerk (Kennis, Effectiviteit en Innovatie) betrokken bij deze samenwerking.

 

* Het Ministerie van Financiën vraagt ieder ministerie om de (financiële) doelen door te lichten, zo ook het Ministerie van Buitenlandse Zaken. Een van de doelen van MinBuZa is het versterken van het maatschappelijk middenveld. Het IOB, de Inspectie Ontwikkelingssamenwerking en Beleidsevaluatie, heeft deze beleidsdoorlichting uitgevoerd. Deze wordt vervolgens aan de Tweede Kamer gestuurd.