SDG Impact Summit - 2 jaar SDGs

Datum: 25 september 2017

Partos-directeur Bart Romijn is op 25 september aanwezig bij de SDG Impact Summit. Onder meer vanuit zijn werkzaamheden voor de Worldconnectors (een van de organisatoren), de rol van Partos in de actie voor een Duurzaam Regeerakkoord en vanuit het initiatief Building Change, dat hier het officiele startschot geeft voor de challenge ‘Adopteer een SDG’.

 

Op 25 september is het twee jaar geleden dat de lidstaten van de VN de SDGs aannamen. Hoe ver zijn we gekomen? Welke uitdagingen en kansen liggen er nog en hoe gaan we die samen oppakken? Het doel van deze middag? Afspreken wat we het komende jaar gezamenlijk gaan doen om de SDGs te bereiken. Hier kun je je aanmelden.

 

Programma

I. Werkconferentie: per SDG bepalen welke uitdagingen/kansen er nog zijn en wat we samen gaan doen het komende jaar, met als resultaat een SDG Roadmap (13:00-15:00)

II. Debat: bedrijven en maatschappelijke organisaties bespreken miljoenennota en regeerakkord (in wording) met Kamerleden en zoeken gedeelde agenda en gezamenlijke actie, aansluitend persmoment (15:30-17:45).

 

Organisatoren
Maatschappelijke Alliantie, SDG Charter, Dutch Sustainable Growth Coalition, Worldconnectors en het KIT.

 

Publiek
450 vertegenwoordigers van verschillende sectoren: jongeren, bedrijven, filantropen, (lokale) overheden, kennisinstellingen, NGOs en pers.

 

I. WERKCONFERENTIE

Context
Er gebeurt al veel op het gebied van de SDGs. Koplopers uit verschillende sectoren komen samen en gaan aan de slag: Wat zijn de uitdagingen rondom de verschillende SDGs, wat zijn oplossingen en kansen en hoe kunnen we samenwerken op deze thema’s? Wie neemt de leiding? Wie doet mee? Wat zijn de vervolgstappen? (We bouwen voort op eerdere bijeenkomsten, zoals Transform Your World.)


Doel
SDG Roadmap met gezamenlijke vervolgstappen per SDG. Organisaties kunnen hun (individuele of gezamenlijke) acties en commitments presenteren tijdens het SDG Festival in 2018.

 

13:00


 • Hoe staat het ervoor met de SDGs? 
 • Kennis, door KIT
 • Steden, door burgemeester Amsterdam of Utrecht 

13:30   Breakout sessies (resultaten hiervan vormen de SDG Roadmap):

 1. SDGs en de integratie van duurzaamheid in het onderwijs
 2. SDG Food Initiative
 3. Bouwen aan een armoede coalitie
 4. Op naar een Ombudspersoon voor Toekomstige Generaties
 5. Gender
 6. Migratie
 7. Van ondertekening naar financiering: alle hens aan dek!
 8. Holland Circular Hotspot 
 9. Werelddoelen bepalen de opdracht (sessie over impact)
 10. Planet (tbc)
 11. Kansen in Nederland
 12. Kansen in het buitenland

15:00   Einde

 

II. DEBAT

Context
Er is in Nederland een brede en diverse beweging ontstaan van organisaties die (samen) bijdragen aan de SDGs en die de politiek oproepen om deze beweging te versterken. Wie zijn die organisaties? Wat doen zij zelf? Wat vragen zij van de politiek? Hoe kunnen bedrijven, maatschappelijke organisaties en politiek elkaar rond de SDGs vinden en versterken? Hoe verhoudt zich dit tot miljoennota en het regeerakkoord (in wording)? Vertegenwoordigers van bedrijven en maatschappelijke organisaties gaan een verdiepende dialoog aan met Kamerleden over borging en uitvoering van de SDGs.

 

Doel
Afspraken tussen de deelnemers over de stappen die zij het komende jaar (samen) gaan zetten voor de SDG agenda.

 

15:00   Inloop tweede deel/ Plenaire zaal open/ Filmpjes kinderen en jongeren
15:30   Opening door dagvoorzitter Anne-Marie Rakhorst (Duurzaamheid.NL)
15:35   Vertegenwoordigers van bedrijven en maatschappelijke organisaties gaan met Kamerleden in debat over miljoennota en regeerakkoord (in wording), naar aanleiding van hun oproepen aan de politiek. Sprekers lichten hun belangrijkste 1-3 punten toe (max 10 min.), gevolgd door debat met Kamerleden en zaal (max 10 min).

 • Dutch Sustainable Growth Coalition (DSGC)
 • Partos & Groene zaak: Bart Romijn en Marjolein Demmers
 • SDG-Investing
 • Duurzame Ontwikkeling Politieke Jongeren: jongeren en Jan Terlouw

16:25  Gezamenlijk debat over wat gedeelde belangen zijn, wat samen te bereiken en welke stappen daar komend jaar voor te zetten.

17:30  Persmoment
17:45  Borrel