Partos Kenniscafé | Verantwoord beleggen van pensioenen

Datum: 29 juni 2021

De afgelopen maanden was verantwoord beleggen door pensioenfondsen regelmatig in het nieuws. Zo drongen hoogleraren van de universiteiten van Delft en Wageningen er bij hun pensioenfonds op aan niet langer in ontbossing en fossiele industrieën te beleggen. Ook zorgpersoneel kwam in actie en richtte zich onder andere op Pensioenfonds Zorg en Welzijn. Een aantal leden van Partos sloot zich al bij deze actie aan. Het Partos Kenniscafé van 29 juni gaat dan ook over wat er gebeurt met onze pensioenpremies. 

Pensioendeelnemers komen in actie omdat ze zien dat wat er met hun pensioenpremies gebeurt in strijd is met waar ze zelf voor staan: onderzoekers rond biodiversiteit willen niet dat hun pensioenfonds belegt in ontbossing, artsen willen niet dat hun pensioenfonds belegt in wapens. Voor de leden van Partos kan hetzelfde gelden: onze pensioenpremies kunnen worden belegd in bedrijven die armoede juist aanwakkeren door belastingontwijking, of in bedrijven die landrechten schenden, wapens leveren en water vervuilen. Via onze pensioenpremies hebben we een impact op de wereld, vaak ook in de landen waar we zelf werken. De organisaties achter de Eerlijke Geldwijzer onderhouden sinds 2019 de Eerlijke Pensioenwijzer.

Tijdens het online kenniscafé op 29 juni zet Cor Oudes (Pax, en coördinator van de Eerlijke Pensioenwijzer) uiteen hoe pensioenfondsen op dit moment beleggen en hoe zich dat verhoudt tot de missie van veel organisaties in onze sector. Daarbij zal ook aandacht zijn voor pensioenverzekeraars; een aantal organisaties spaart in plaats van bij een pensioenfonds bij een verzekeraar. Tijdens de bijeenkomst zal er gelegenheid voor onder meer uitwisseling van ervaringen en van ideeën voor eventuele vervolgstappen zijn.

Praktische details

  • Dinsdag 29 juni, 16.00 – 17.15
  • Aanmelden via info@partos.nl ovv Kenniscafé pensioenen
  • Je ontvangt (uiterlijk) op de dag zelf de inloggegevens om deel te nemen

Inschrijving

Inschrijven


For more information : info@partos.nl