Migratie & ontwikkelingssamenwerking: hoe zit het?

Datum: 22 februari 2018

Migratie en ontwikkelingssamenwerking: het kabinet noemt ze in een adem en de twee lijken onlosmakelijk met elkaar verbonden. Tijdens het voorlezen van de regeringsverklaring zei Minister-President Rutte: “Daarom is ook extra geld nodig voor ontwikkelingssamenwerking, om armoede en geweld – als grondoorzaken van migratie en vluchtelingenstromen – te bestrijden.”

 

De premier die op een belangrijk moment positief spreekt over een investering in ontwikkelingssamenwerking, dat klinkt als goed nieuws! Ook het regeerakkoord maakt deze koppeling, alsmede onze nieuwe minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, Sigrid Kaag.

Daarom is ook extra geld nodig voor ontwikkelingssamenwerking, om armoede en geweld – als grondoorzaken van migratie en vluchtelingenstromen – te bestrijden.

Hoe zit het nou eigenlijk?
Maar wat ís de koppeling tussen migratie en ontwikkelingssamenwerking? Draagt een investering in ontwikkelingssamenwerking wel echt bij aan het verminderen van migratiestromen? Is een vermindering van migratiestromen wel wenselijk? Maar ook: Wat betekent deze focus voor noodhulp? Wat betekent het voor investeringen in sub-Sahara Afrika en andere ontwikkelingsrelevante uitgaven die niet direct linken aan wat dit kabinet de ‘migratieproblematiek’ noemt?

 

Deze vragen zijn relevant voor alle Partos-leden en verdienen de nodige aandacht. Het is dan ook een lang gekoesterde wens van Partos en enkele leden om dit thema te bespreken en te bekijken hoe de Nederlandse ontwikkelingssector zich hierin kan positioneren.

 

Meld je aan!
Partos zet daarom de eerste stap in samenwerking met Cordaid en HIRDA, door op donderdagmiddag 22 februari een bijeenkomst voor Partos-leden te organiseren. Wat is de relatie tussen ontwikkeling en migratie? Wat zijn de bevindingen van onderzoek? Bijvoorbeeld naar het huidige gebruik van ontwikkelingsmiddelen voor migratie beperkende doeleinden?

 

De volgende thema’s komen in deelsessies aan de orde:

  • Official Development Assistance & Migratie: Hoe raakt migratie het ontwikkelingsbudget?
  • Diaspora en geld overmaken: Wat is de rol van diaspora en hoe staan zij in relatie tot overheidsfinancieringsstromen?
  • Het aanpakken van grondoorzaken: Hoe linkt het idee van het aanpakken van grondoorzaken met radicalisering, terrorisme en opvang in de regio?
  • UN Global Compact: Hoe linkt migratie aan de Sustainable Development Goals?

Het programma begint om 13.00 uur bij Aristo in Amsterdam en we sluiten om 17.00 uur af met een borrel, zodat er voldoende ruimte is om na te praten over dit belangrijke onderwerp. De definitieve informatie over het programma volgt snel, maar meld je vast aan bij Manouk via manouk@remove-this.partos.nl als je mee wil praten en op de hoogte wil zijn van dit onderwerp.