Algemene Ledenvergadering

Datum: 22 april 2021

Op donderdag 22 april (14:00 - 17:00) zal de Algemene Ledenvergadering plaatsvinden. Gezien de omstandigheden laat Partos de vergadering wederom online doorgaan. De definitieve agenda, bijbehorende stukken en praktische details worden nog toegestuurd. 

De volgende onderwerpen komen in ieder geval aan bod:

  • Het inhoudelijk en financieel jaarverslag
  • Krizna Gomez over 'Hope-Based Strategies (and Communications)'
  • Toekomstverkenning
    Dit jaar bepalen we samen met onze leden een aangescherpte koers voor de toekomst. In deze onzekere en complexe tijden is het vermogen tot adaptatie meer dan ooit een kritische succesfactor. Een vermogen dat weer sterk afhangt van hoe wij samen met leden en andere partners ontwikkelingen signaleren en duiden en nieuwe benaderingen kunnen ontwikkelen. In april lanceren we het project tijdens een kick-off bijeenkomst van ons nieuwe vijfjarenprogramma Leren en Innoveren. Tijdens de ALV besteden we aandacht aan dit onderwerp op een interactieve manier. 

Aanmelden

Wij nodigen je als (algemeen) directeur uit voor deze vergadering. Ben je verhinderd, dan is het mogelijk je te laten vertegenwoordigen door iemand uit de eigen organisatie. Je kan je aanmelden via info@remove-this.partos.nl onder vermelding van de ALV.  


Inschrijving

Inschrijven


For more information : info@partos.nl